Grindaguten

Det blir sjølvsagt Grindaguten i år også. Bladet kjem etter planen ut rundt påsketider, litt seinare enn vanleg. 2020 vart eit spesielt år for alle. Dei aller fleste arrangement vart avlyste, men likevel fekk klubben gjennomføre eit smitteverntilpassa Firdaløp, og var med på å markere 17. mai. Dette får vi sjølvsagt sjå i Grindaguten. Men vi treng meir stoff, så vi håpar at du har noko å bidra med. Tekst og bilete frå turar med veteranbilen eller -motorsykkelen, garasjeprosjekt, gamle bilete, eller anna relevant stoff du kan bidra med. Frist for innsending av stoff er 15. februar, og sendast til redaktøren på epost knut_aasen@hotmail.com, eventuelt ring 95198515. Gi gjerne beskjed så snart som råd dersom du har noko så veit vi kva som kjem. Hugs også å sjå igjennom oppføringane i matrikkelen om noko skal rettast på, dersom du har selt eller kjøpt køyretøy, eller har andre endringar. Send endringar til matrikkel til Bjarne Øyra, du finn kontaktinfo på matrikkelsidene i Grindaguten.

Vi set stor pris på alle bidrag.

Oppdatert: Firdaløp laurdag 12. september

Oppdatert med rutebeskrivelse.

Då vert det Firdaløp i år også. Laurdag 12. september arrangerer vi eit litt annleis løp.

Start går frå klubblokalet i Langhaugane på Vassenden. Her møter deltakarane opp mellom kl 10 og 11:30 og får utlevert startmappe og startar løpet fortløpande. Dette for at det ikkje skal bli så stor ansamling av folk på same stad. Årets løp går rundt Jølstravatnet og ned til Førde sentrum med målgang på Biltema. Første post blir på Svidalsneset. Deretter køyrer vi til Skei der ein finn post 2 ved Felleskjøpet etter ein har svinga inn på Rv5 i rundkøyringa. Deretter køyrer vi til Kjøsnes og tek til høgre der inn på sørsida, og køyrer mot Førde. Post 3 blir truleg på industriområdet på Moskog, og post 4 på Øyrane i Førde (denne posten kan endrast, blir opplyst om på løpsdagen). Siste post og målgang blir ved Biltema. Postane er lagt opp slik at ein slepp å gå ut av bilen.

Trykk her og fyll ut skjema for påmelding. Pga koronasituasjonen må ALLE bruke dette skjemaet for påmelding, og betaling av startkontingenten må gjerast på førehand.

Påmelding seinast 7. september. Startkontingent er kr 300,-, og kan betalast til bankkonto 3760.10.18269 eller vipps til 107593. Hugs å merke betalinga med same namn som i påmeldinga. Påmeldinga er ikkje gjeldande før betaling er registrert.

Firdaløpet utsett

Det blir ikkje Firdaløp i juni eller juli. Vi prøvar å få gjennomført løpet på seinsommaren/hausten i august eller september. Ingen dato er sett endå. Bestemmelsar vidare blir tatt etter kvart som nye nasjonale reglar for gjennomføring av arrangement blir gjort gjeldande.

Årsmøte utsett på ubestemt tid

Som med alt anna, er også SVK sitt årsmøte utsett på ubestemt tid. Meir informasjon kjem seinare når ein ser utviklinga i tida framover. Vi håpar det ikkje er lenge til vi kan samlast att.

Sunnfjord Veteranvogn Klubb kallar med dette inn til årsmøte fredag 27. mars 2020 kl. 19.00, i klubblokalet på Langhaugane.

Sakliste:
• Opning v/formann
• Godkjenning av innkalling
• Val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen
• Styret si årsmelding
• Rekneskapen for 2019
• Budsjett for driftsåret 2020
• Val
• Ymse

Firdaløpet 2019 – meld deg på

22. juni arrangerer vi Firdaløpet for 41. gong. I år går ruta frå Førde til Angedalen, retur til Førde og vidare til Jølster og mål ved det nye klubblokalet i Langhaugane.

Meld deg på no ved å fylle ut skjemaet du finn her!  Påmelding kan også gjerast ved oppmøte løpsdagen, men for å komme med i løpsheftet må du førehandspåmelde deg innan 9. juni.

Det blir lagt ut meir informasjon om løpet her på nettsida og på facebook etterkvart.

Vi ønskjer velkommen alle med køyretøy som er 30 år eller eldre, på to, fire eller fleire hjul. Køyretøy mellom 21 og 30 år i originalstand kan også stille etter vurdering. Som vanleg oppmodar vi alle til å stille i antrekk som er tidsriktig til køyretøyet. Det er premiering for beste antrekk og heilheitsinntrykk, i tillegg til løpspremiane.

Invitasjon til Open dag på Steinvik Fiskefarm Visningssenter 11. mai

LAURDAG 11. MAI KL 11.00-17.00 blir det open dag hos Steinvik Fiskefarm for 9. året på rad!

Medlemer i Sunnfjord Veteranvogn Klubb er spesielt invitert til å ta turen med sine køyretøy i år også.

OM, SJÅ OG OPPLEV: Aktivitetar for alle aldrar og einkvar smak. Fisk i mærane, oppdrettsutstillinga, quiz, fiskekonkurranse for born (vi held fskeutstyret, men ta med redningsvestar for dei minste 0-5 år), veteranbilar, båt-turar, mykje meir. Dåp av ny arbeidsbåt vert det også i år – denne gong 24 m. lang. Det vert trekking av premiar som alltid. Andre spennande ting dukkar heilt sikkert opp også!

Det er rikeleg sitteplassar inne og ute. I tilfelle dårleg ver er det telt ute, og varmelamper inne i hallen.

 

Gratis inngang for alle.

 

ÅRSMØTE LAURDAG 23. MARS 2019

Årsmøtet til Sunnfjord Veteranvogn Klubb blir laurdag 23. mars 2019, på dagen 40 år etter skipinga av klubben.

Møtet blir halde i nyedelen på kyrkjelydshuset i Naustdal, i same bygget som Helgekroa låg der klubben vart skipa i 1979.

Det blir slepp av Grindaguten kl. 12.00 og årsmøte frå kl. 14.00.

Sakliste til årsmøtet:

  • opning av møtet og godkjenning av innkalling
  • val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen
  • styret si årsmelding, rekneskapen for 2018 og budsjett for 2019
  • val
  • vedtektsendring
  • klubben sine brannbilar – vegen vidare, ev. sal
  • ordet fritt

Merk tid og stad. Velkommen!

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv