Sunnfjord Veteranvogn Klubb 

Klubben tel i dag over 200 medlemer, og er for alle som har interesse for eldre køyretøy og miljøet rundt desse, og alle typar veterankøyretøy uavhengig av type og merke. Klubben sitt hovudarrangement er Firdaløpet, og i tillegg arrangerer vi andre turar og sosiale arrangement, og vi har verkstad og garasjeanlegg som er til disposisjon for medlemene.

Klubben er tilknytta Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber (LMK) og International Historic Vehicle Organisation (IHVO).

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv