Vinterlagring

Klubben tilbyr no vinterlagring i dei nye lokala på Vassenden. Vi ønskjer å fylle lokalet med køyretøy for vinterlagring, og har omlag 30 ledige plassar for bilar og MC. Vil du få bilen din under tak, kontakt smieformann Bjarte Nordnes på tlf. 918 53 361.

Nytt klubblokale på Vassenden

Styret har som kjent jobba med nye klubblokale for klubben i lengre tid. På ekstraordinært årsmøte 12.10.17 vart det vedtatt å kjøpe «Møbelbutikken» i Langhaugane på Vassenden. 1. november overtok vi bygget og medlemene vart invitert til visning i det nye klubblokalet laurdag 4. november. Bygget har eit stort potensiale, men det må påreknast ein del dugnadstimar før vi får bygget slik som ønskjeleg. Her inviterer vi medlemene til å stille opp og være med å utforme klubblokalet, så vert det bra til slutt.

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv