Årsmøte utsett på ubestemt tid

Som med alt anna, er også SVK sitt årsmøte utsett på ubestemt tid. Meir informasjon kjem seinare når ein ser utviklinga i tida framover. Vi håpar det ikkje er lenge til vi kan samlast att.

Sunnfjord Veteranvogn Klubb kallar med dette inn til årsmøte fredag 27. mars 2020 kl. 19.00, i klubblokalet på Langhaugane.

Sakliste:
• Opning v/formann
• Godkjenning av innkalling
• Val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen
• Styret si årsmelding
• Rekneskapen for 2019
• Budsjett for driftsåret 2020
• Val
• Ymse

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv