Her finn du bilete frå m.a. andre arrangement som klubben sine medlemer har delteke på, medlemsmøter og anna som ikkje går under dei andre kategoriane.

Her finn du snart fotoarkivet vårt

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv