Det vert bilkortesje kring om i Sunnfjord i regi av 17. mai komiteen i Sunnfjord kommune. SVK er teke med i planlegginga av arrangementet, og våre medlemer er oppmoda om å stille med sine køyretøy denne dagen, både bilar, motorsyklar, lastebilar og bussar. NB! det er førehandspåmelding for å delta (påmeldingsinfo lenger nede i teksten).

Det vert to bilkortesjer:

• Kortesje 1: Oppmøte på Festplassen i Førde mellom 11.00 og 11.30, avreise 13.05.

Her medverkar førehandspåmelde veterankøyretøy og bilar frå bilbransjen i Førde, veteranbussar og nokre få store køyretøy. Veterankøyretøy vert prioritert i denne første kortesjen.

Rute: Festplassen – Angedalsvegen – Langebruvegen/Langebrua-Fjellvegen-Naustalsvegen/Storehagen bru – Storehagen – Kyrkjevegen – Angedalsvegen- Viebrua – Sving rundt sjukehuset (må avklarast) – over brua til Coop. Alle bilane må vere pynta for dagen og alle sjåførar (og ev. passasjerar) må ha festklede. Køyretøy frå denne kortesjen kan velje å følgje kortesje nr 2 som går kl 14.00 til Naustdal, Skei eller Sande.

Påmelding til kortesje 1 med namn og køyretøy, sms til 952 36 232

• Kortesje nr 2: Avreise 14.00 frå parkeringa ved Coop Extra på Brulandsvellene, Førde. Alle store og små kjøretøy kan melde seg på!

Påmelding til Trøkk n´Truck @trokkntruck på Facebook. Rute: Coop Extra – E39 forbi Førde hotel, Rv5 mot rundkjøringa på Hornnes. Her tar Naustdalskortesjen rett fram, dei andre tilbake til rundkjøringa ved Førde hotel. Her deler dei som skal til Skei og dei som skal til Sande seg. Bilane må her og vere pynta for dagen og alle sjåførar (og ev. passasjerar) må ha festklede.

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv