Firdaløpet er klubben sitt hovudarrangement og blir arrangert kvart år i juni månad. Det vart arrangert første gang i klubben sitt skipingsår 1979. Her kan du sjå bilete frå mange av løpa dei seinare åra. Det finns også litt bilete frå dei tidlegaste løpa, men ikkje alle er like lette å tidfeste, så dei har vi lagt under historiske bilete.

Her finn du snart fotoarkivet vårt

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv