Medlemskveld med historia til Gammelsaabens Venner

ONSDAG 16. MARS 2022 KLOKKA 18:30

 

På medlemskvelden komande onsdag 16. mars, får vi besøk av Olav Faleide frå Gammelsaabens Venner. Han vil fortelje historia til klubben, frå den vart starta i 1977 og fram til i dag, med utfordringar, opp- og nedturar.
Grunna avgrensing på kor mange det er plass til i lokalet, ynskjer vi påmelding til arrangementet. Send sms eller kontakt Jan Egil Haugland på 95154338. Førstemann til mølla prinsippet. Det er 45 plassar.
Vi åpnar dørene klokka 18.30. Det vert sal av kaffi, noko å bite i og brus.

Medlemskveldar vinteren 2021/22

Det blir medlemskveldar med sosialt samvær og prat og mykje godt lesestoff på følgjande onsdagar i vinter: 8. desember, 29. desember, 19. januar, 16. februar, 16. mars, 13. april. Alle kveldar frå kl. 18.30.
Vel møtt.
Styret.

Årsmøte 20. oktober

Sunnfjord Veteranvogn Klubb kallar med dette inn til årsmøte onsdag 20. oktober 2021 kl. 19.00, i klubblokalet i Langhaugane.

 

Firdaløpet laurdag 11. september – oppdatert

Det blir Firdaløp i år også. Som i fjor eit litt annleis løp, men det skal bli bra uansett!

Ruta i år blir Førde – Sande – Viksdalen – Moskog – Langhaugane. Starten går frå Biltema, og det blir fortløpande start etterkvart som deltakarane kjem til startområdet mellom kl. 10 og 11.30. Det blir postar undervegs, og som alltid premieringar for beste kostymer og heilhetsinntrykk. Mål blir ved klubblokala i Langhaugane, der blir det også sal av kaffi, pølser m.m.

Meld deg gjerne på på førehand, og påmeldingar innan 9. september kjem med i løpsheftet. Trykk her og fyll ut skjema for påmelding.

Du kan òg melde deg på ved start.

Startkontingent er kr 300,-, og kan betalast til bankkonto 3760.10.18269 eller vipps til 107593, Hugs å merke betalinga med same namn som i påmeldinga. Du kan også betale ved start (Vipps eller kontant, vi har dessverre ikkje kortterminal tilgjengeleg).

Sjekk innom her eller på vår facebookside for oppdateringar.

17. mai kortesje i Førde og omeign – oppdatert med køyrerute

Det blir 17. mai kortesje i Førde også i år, denne gangen berre med veterankøyretøy. Start frå Utstillingsplassen kl. 13.30. Oppmøte seinast 15 min før. Håpar alle tar fram køyretøya sine slik det blir størst mogeleg oppslutnad rundt dette. Køyreruta blir slik:

Utstillingsplassen – Angedalsvegen – Langebruvegen/Langebrua – Fjellvegen – Naustalsvegen/Storehagen bru – Storehagen – Langebruvegen til Helsetunet – Gang sykkelveg ved Helsetunet – Kyrkjevegen – Angedalsvegen – Fossabrua – Vievegen – sving inn ved sjukehuset – Vievegen – tilbake over Fossebrua – Angedalsvegen mot sentrum – Storehagen – ved lyskrysset Storehagen/Naustdalsvegen vert kortesjen oppløyst.

Opprydding på Reset

Klubbens medlemmar har gjort ein stor innsats med lokalet i Jølster, no står Reset for tur. Opp gjennom åra har det samla seg store mengder både deler og utstyr. Det er no på tide å rydde lokala og uteområdet før vi kan starte rehabilitering.

Har du noko i Smia eller kaldgarasje, kontainer eller ute som du vil ta vare på så må det hentast innen 10 mai, vi vil deretter leige kontainer og starte oppryddning.

Styret.

Grindaguten

Det blir sjølvsagt Grindaguten i år også. Bladet kjem etter planen ut rundt påsketider, litt seinare enn vanleg. 2020 vart eit spesielt år for alle. Dei aller fleste arrangement vart avlyste, men likevel fekk klubben gjennomføre eit smitteverntilpassa Firdaløp, og var med på å markere 17. mai. Dette får vi sjølvsagt sjå i Grindaguten. Men vi treng meir stoff, så vi håpar at du har noko å bidra med. Tekst og bilete frå turar med veteranbilen eller -motorsykkelen, garasjeprosjekt, gamle bilete, eller anna relevant stoff du kan bidra med. Frist for innsending av stoff er 15. februar, og sendast til redaktøren på epost knut_aasen@hotmail.com, eventuelt ring 95198515. Gi gjerne beskjed så snart som råd dersom du har noko så veit vi kva som kjem. Hugs også å sjå igjennom oppføringane i matrikkelen om noko skal rettast på, dersom du har selt eller kjøpt køyretøy, eller har andre endringar. Send endringar til matrikkel til Bjarne Øyra, du finn kontaktinfo på matrikkelsidene i Grindaguten.

Vi set stor pris på alle bidrag.

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv