17. mai kortesje i Førde og omeign – oppdatert med køyrerute

Det blir 17. mai kortesje i Førde også i år, denne gangen berre med veterankøyretøy. Start frå Utstillingsplassen kl. 13.30. Oppmøte seinast 15 min før. Håpar alle tar fram køyretøya sine slik det blir størst mogeleg oppslutnad rundt dette. Køyreruta blir slik:

Utstillingsplassen – Angedalsvegen – Langebruvegen/Langebrua – Fjellvegen – Naustalsvegen/Storehagen bru – Storehagen – Langebruvegen til Helsetunet – Gang sykkelveg ved Helsetunet – Kyrkjevegen – Angedalsvegen – Fossabrua – Vievegen – sving inn ved sjukehuset – Vievegen – tilbake over Fossebrua – Angedalsvegen mot sentrum – Storehagen – ved lyskrysset Storehagen/Naustdalsvegen vert kortesjen oppløyst.

Opprydding på Reset

Klubbens medlemmar har gjort ein stor innsats med lokalet i Jølster, no står Reset for tur. Opp gjennom åra har det samla seg store mengder både deler og utstyr. Det er no på tide å rydde lokala og uteområdet før vi kan starte rehabilitering.

Har du noko i Smia eller kaldgarasje, kontainer eller ute som du vil ta vare på så må det hentast innen 10 mai, vi vil deretter leige kontainer og starte oppryddning.

Styret.

Grindaguten

Det blir sjølvsagt Grindaguten i år også. Bladet kjem etter planen ut rundt påsketider, litt seinare enn vanleg. 2020 vart eit spesielt år for alle. Dei aller fleste arrangement vart avlyste, men likevel fekk klubben gjennomføre eit smitteverntilpassa Firdaløp, og var med på å markere 17. mai. Dette får vi sjølvsagt sjå i Grindaguten. Men vi treng meir stoff, så vi håpar at du har noko å bidra med. Tekst og bilete frå turar med veteranbilen eller -motorsykkelen, garasjeprosjekt, gamle bilete, eller anna relevant stoff du kan bidra med. Frist for innsending av stoff er 15. februar, og sendast til redaktøren på epost knut_aasen@hotmail.com, eventuelt ring 95198515. Gi gjerne beskjed så snart som råd dersom du har noko så veit vi kva som kjem. Hugs også å sjå igjennom oppføringane i matrikkelen om noko skal rettast på, dersom du har selt eller kjøpt køyretøy, eller har andre endringar. Send endringar til matrikkel til Bjarne Øyra, du finn kontaktinfo på matrikkelsidene i Grindaguten.

Vi set stor pris på alle bidrag.

Oppdatert: Firdaløp laurdag 12. september

Oppdatert med rutebeskrivelse.

Då vert det Firdaløp i år også. Laurdag 12. september arrangerer vi eit litt annleis løp.

Start går frå klubblokalet i Langhaugane på Vassenden. Her møter deltakarane opp mellom kl 10 og 11:30 og får utlevert startmappe og startar løpet fortløpande. Dette for at det ikkje skal bli så stor ansamling av folk på same stad. Årets løp går rundt Jølstravatnet og ned til Førde sentrum med målgang på Biltema. Første post blir på Svidalsneset. Deretter køyrer vi til Skei der ein finn post 2 ved Felleskjøpet etter ein har svinga inn på Rv5 i rundkøyringa. Deretter køyrer vi til Kjøsnes og tek til høgre der inn på sørsida, og køyrer mot Førde. Post 3 blir truleg på industriområdet på Moskog, og post 4 på Øyrane i Førde (denne posten kan endrast, blir opplyst om på løpsdagen). Siste post og målgang blir ved Biltema. Postane er lagt opp slik at ein slepp å gå ut av bilen.

Trykk her og fyll ut skjema for påmelding. Pga koronasituasjonen må ALLE bruke dette skjemaet for påmelding, og betaling av startkontingenten må gjerast på førehand.

Påmelding seinast 7. september. Startkontingent er kr 300,-, og kan betalast til bankkonto 3760.10.18269 eller vipps til 107593. Hugs å merke betalinga med same namn som i påmeldinga. Påmeldinga er ikkje gjeldande før betaling er registrert.

Firdaløpet utsett

Det blir ikkje Firdaløp i juni eller juli. Vi prøvar å få gjennomført løpet på seinsommaren/hausten i august eller september. Ingen dato er sett endå. Bestemmelsar vidare blir tatt etter kvart som nye nasjonale reglar for gjennomføring av arrangement blir gjort gjeldande.

Årsmøte utsett på ubestemt tid

Som med alt anna, er også SVK sitt årsmøte utsett på ubestemt tid. Meir informasjon kjem seinare når ein ser utviklinga i tida framover. Vi håpar det ikkje er lenge til vi kan samlast att.

Sunnfjord Veteranvogn Klubb kallar med dette inn til årsmøte fredag 27. mars 2020 kl. 19.00, i klubblokalet på Langhaugane.

Sakliste:
• Opning v/formann
• Godkjenning av innkalling
• Val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen
• Styret si årsmelding
• Rekneskapen for 2019
• Budsjett for driftsåret 2020
• Val
• Ymse

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv