Opprydding på Reset

Klubbens medlemmar har gjort ein stor innsats med lokalet i Jølster, no står Reset for tur. Opp gjennom åra har det samla seg store mengder både deler og utstyr. Det er no på tide å rydde lokala og uteområdet før vi kan starte rehabilitering.

Har du noko i Smia eller kaldgarasje, kontainer eller ute som du vil ta vare på så må det hentast innen 10 mai, vi vil deretter leige kontainer og starte oppryddning.

Styret.

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv