Årsmøte Sunnfjord Veteranvogn Klubb

Årsmøtet til Sunnfjord Veteranvogn Klubb blir torsdag 22. mars 2018, kl. 19.00.

Møtet finn stad i lokala til Bilbransjens Opplæringskontor, Flovegen 2 på Øyrane.

Saker til årsmøtet må vere styret i hende seinast 1. mars.

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv