ÅRSMØTE LAURDAG 23. MARS 2019

Årsmøtet til Sunnfjord Veteranvogn Klubb blir laurdag 23. mars 2019, på dagen 40 år etter skipinga av klubben.

Møtet blir halde i nyedelen på kyrkjelydshuset i Naustdal, i same bygget som Helgekroa låg der klubben vart skipa i 1979.

Det blir slepp av Grindaguten kl. 12.00 og årsmøte frå kl. 14.00.

Sakliste til årsmøtet:

  • opning av møtet og godkjenning av innkalling
  • val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen
  • styret si årsmelding, rekneskapen for 2018 og budsjett for 2019
  • val
  • vedtektsendring
  • klubben sine brannbilar – vegen vidare, ev. sal
  • ordet fritt

Merk tid og stad. Velkommen!

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv