Firdaløpet laurdag 20. august 2022

Snart tid for årets Firdaløp! Datoen i år er laurdag 20. august.

Starten går frå Førde sentrum, og ruta går på E39 til Klakegg i Jølster, med målgang på sommarkafeen i Stardalen. Sommarkafeen er sjølvsagt open og ein får kjøpt seg både mat og drikke. Det blir postar undervegs, og som alltid premieringar for beste kostymer og heilhetsinntrykk. Følg med på denne sida og på vår facebookside for nærare informasjon om startstad og tidspunkt, og annan praktisk informasjon.

Ikkje nøl med å melde deg på! Trykk her og fyll ut skjema for påmelding.

Du kan òg melde deg på ved start, men av praktiske årsaker er det ønskjeleg med mest mogeleg førehandspåmeldingar. Påmeldingar innan 16. august kjem med i løpsheftet.

Startkontingent er kr 300,-, og kan betalast til bankkonto 3760.10.18269 eller vipps til 107593, Hugs å merke betalinga med same namn som i påmeldinga. Du kan også betale ved start (Vipps eller kontant, vi har dessverre ikkje kortterminal tilgjengeleg).

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv