Årsmøte onsdag 20. april kl. 19.00

Det blir med dette kalla inn til årsmøte onsdag 20. april kl. 19.00 i klubblokala i Langhaugane. Vi serverar kaffi og litt å bite i.

Sakliste:

• Opning v/formann

• Godkjenning av innkalling

• Val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen

• Styret si årsmelding

• Rekneskapen for 2021

• Budsjett for driftsåret 2022

• Val

• Innkomne saker

 

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv