Årsmøte fredag 31. mars kl. 19.00

Sunnfjord Veteranvogn Klubb kallar med dette inn til årsmøte fredag 31. mars kl. 19.00 i klubblokala i Langhaugane. Vi serverar kaffi og litt å bite i. Velkommen!

Sakliste:

• Opning v/formann

• Godkjenning av innkalling

• Val av møteleiar, protokollførar og to til å signere protokollen

• Styret si årsmelding

• Rekneskapen for 2022

• Budsjett for driftsåret 2023

• Val

• Innkomne saker

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv