Nytt klubblokale på Vassenden

Styret har som kjent jobba med nye klubblokale for klubben i lengre tid. På ekstraordinært årsmøte 12.10.17 vart det vedtatt å kjøpe «Møbelbutikken» i Langhaugane på Vassenden. 1. november overtok vi bygget og medlemene vart invitert til visning i det nye klubblokalet laurdag 4. november. Bygget har eit stort potensiale, men det må påreknast ein del dugnadstimar før vi får bygget slik som ønskjeleg. Her inviterer vi medlemene til å stille opp og være med å utforme klubblokalet, så vert det bra til slutt.

© Sunnfjord Veteranvogn Klubb - Laga av Findriv